Teplice v Čechách – nádraží

autorský tým: Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Jiří Beran, Ing. arch. Šárka Pácová
investor: Bostas Development s.r.o.
místo stavby: Teplice v Čechách
studie: 2008

Ověřovací studie hlavního nádraží v rámci projektu „Živá nádraží“ řeší i širší okolí se znaky typického Brownfieldu. Studie se zabývá kompletní revitalizací historického objektu nádraží a zároveň nabízí velkoryse koncipovanou komerční výstavbu na severní straně území. Obě části jsou propojeny visutou prosklenou lávkou, která zároveň umožňuje přístup na nástupiště. Území má do budoucna velký rozvojový potenciál díky vazbě na nádraží i dostupnosti městského centra.