Základní škola Odolena Voda
architektonická soutěž - 1. cena

autorský tým:Ing.arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Šárka Pácová,
Ing. Vojtěch Čáp
Vizualizace: Lukáš Zimandl – d4f
místo stavby:Odolena Voda
vyhlašovatel:Město Odolena Voda
soutěžní návrh:2009
projekt:2010

Stávající hmotové členění je srostlicí několika objektů různého stáří i výrazu. Návrh rekonstrukce a dostavby jej doplňuje o jednoduchou dvoupodlažní podnož, ze které vystupují jednak stávající objekty s charakteristickými šikmými střechami a také křídlo, ve kterém je navržena družina o pěti odděleních a tělocvična. Nová hmotová kompozice dotváří také venkovní prostory. Mezi stávajícím křídlem a novou hmotou tělocvičny vzniká klidové přestávkové atrium. Vstupní prostor školy bude v přízemí doplněn proskleným zádveřím a v patře vykonzolovaným kvádrem, jež zvýrazňuje a zároveň chrání hlavní vstup. Na fasádách přístavby jsou použity obklady z dřevěných panelů v kombinaci s deskovým obkladem typu Cembonit.