Bydlení Špitálka
architektonická soutěž

autor:Ing. arch. Viktor Tuček,
Ing. arch. Ondřej Tuček
objednatel:Trade Centre Praha
místo stavby:Praha
soutěžní návrh:2001
umístění:3. zvýšená cena

Soutěž na soubor obytných domů ve vysokém standardu a architektonické kvality ve výjimečném prostředí Hanspaulky. Nový soubor měl ambici navázat na nedaleký soubor Baba díky ideální poloze na jižním svahu s výhledem na město. Charakter domů navazoval na funkcionalistickou tradici s doplněním o současné výrazové prostředky. Zástavba je tvořena izolovanými vilami a většími dvojvilami. Všechny domy mají terasovitě řešené zahrady vymezené živými ploty.