Technický blok letiště Ruzyně

autor:Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant:Stopro spol. s r.o.
hl. inženýr projektu:Ing. Michal Novák
investor:Řízení letového provozu s.p.
místo stavby:letiště Ruzyně, Praha 6
realizace:2011

Architektura technického bloku z roku 1972 má formu kompaktního kvádru s charakteristickou nástavbou staré řídící věže, která byla v roce 1993 dále doplněna kruhovou nástavbou. Složitost pro projekt i realizaci představovalo nepřetržité zachování provozu navigační věže včetně technologického zázemí. V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové vnější únikové schodiště propojené s podnoží věže. Sešikmené prosklení staré věže bylo nahrazeno svislým zasklením se snahou o zjednodušení hmotového výrazu nástavby.
Součástí řešení je nově situovaný vstup do objektu umístěný na nároží a zvýrazněný vykonzolovanou markýzou. V části objektu jsou specializovaná pracoviště a část bude sloužit jako pronajímatelné kancelářské prostory s open space dispozicí. Obvod středního jádra je vymezen elipticky tvarovanou obálkou, která vytváří kontrastní a změkčující architektonický prvek k strohé, pravoúhlé architektuře objektu.