Soubor Drnovská - Praha 6

autorský tým: Ing. arch. Šárka Pácová, Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Vojtěch Čáp, Ing. Lukáš Srch, Ing. Jiří Beran
vizualizace: d4f
generální projektant: Stopro spol s.r.o.
investor: ING RED Thirteen s.r.o.
místo stavby: Ruzyně, Praha 6
ověřovací studie: 2009

Ověřovací studie využití nezastavěného trojúhelníkového území mezi Drnovskou ulicí a městským okruhem. Urbanistická koncepce uvažuje s polyfunkčním využitím území. Směrem k okruhu je navržena zástavba administrativních objektů, které tvoří hlukovou barieru pro obytnou zástavbu uvnitř území. Ve vrcholu území je navržena dominanta lokality - tranzitní hotel ve tvaru stylizovaného Wankelova motoru. Vlastní obytná zóna má drobnější měřítko viladomů. Díky sklonu terénu jsou domy osazeny na terasách nad polozapuštěnými garážemi.