Dřevěný dům 2006
Ideová architektonicko-konstrukční soutěž – 3.cena, odměna

autor:Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Jiří Beran
vyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
soutěžní návrh:2006

Použití dřeva jako konstrukčního materiálu a zároveň výrazového prostředku je pro nás stále aktuálnější. Návrh rodinného domu byl koncipován jako jednoduchá hmota kvádru s plochou vykonzolovanou střechou podepřenou dřevěnými sloupy. Prosklené plochy na jižní a západní fasádě využívají pasivní energetické zisky.
Návrh bytového domu do konkrétní lokality v Kutné Hoře. Hmota domu je rozdělena do dvou navzájem posunutých bloků propojených vertikálním jádrem, ze kterého jsou přístupné pavlače. Na fasádách se bude uplatňovat velkoformátový obklad v kombinaci s dřevěnými lamelovými stínícími prvky.
Návrhy musely splnit i přísná kriteria na nízkoenergetické stavby.