Obchodní centrum Mladá Boleslav

autor:Ing. arch. Viktor Tuček
generální projektant:Stopro spol. s r.o.
hlavní inženýr projektu:Ing. Michal Sejk
investor:BGP Czech, a.s.
místo stavby:Mladá Boleslav
realizace:2007 - 2008
investiční náklady:220 mil. Kč

II. etapa retailového obchodního centra navazuje na objekt "OLYMPIA". Jednoduchý princip řešení je zvýrazněn vysokým řádem podloubí s markýzou nasazenou nad úroveň atiky. Fasáda je rytmizována pískovcovým obkladem, jež dodává centru charakteristický detail.